Privacy

Us by Su is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

  • Beveiliging

Us by Su kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Us by Su, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Us by Su verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens, contactgegevens en ip-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

  • Doeleinde van gegevensverwerking

Us by Su bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Wij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Websiteanalyse

Op de website van Us by Su worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Us by Su gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  • Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Us by Su. Us by Su zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  • Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Us by Su. Mocht u er met Us by Su niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Us by Su
Pruimentuin 13
2991 TP Barendrecht
info@usbysu.nl

www.usbysu.nl

error: Content is protected !!